Tu Viện Viên Đức

Cơ sở trực thuộc Chùa Viên Giác

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Hoằng Pháp tại Chùa Linh Sơn (Detroit)

Đoàn Hoằng Pháp tại Chùa Linh Sơn (Detroit)
Đoàn Hoằng Pháp gồm:
- HT Thích Như Điển, TT Thích Thông Triết, TT Thích Hạnh Tuấn, TT Thích Minh Triết, TT Thích Minh Dung, TT Thích Nguyên Tạng,
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, ĐĐ Thích Thiện Đạo, ĐĐ Thích Thánh Trí, ĐĐ Thích Hạnh Đức
USA 2010
Download Name Play Length
download 15.chualinhson-lekhaimac

21:15 min
download 17.chualinhson-ttthongtriet-tungkinh

27:18 min
download 18.chualinhson-thaythanhtri-tamquy

49:06 min
download 19.chualinhson-thaythiendao-niemphat

28:30 min
download 20.chualinhson-ttnguyentang-thapbatlahan

52:37 min
download 21.chualinhson-ttthongtriet-thientap

52:22 min
download 22.chualinhson-tttrithuong-samhoi

71:46 min
download 23.chualinhson-vandap

122:00 min
download 52.chualinhson-congphukhuya-21-4

35:03 min
Joomla! web design... 
You are here: Pháp Âm Hoằng Pháp Mỹ 2010 Hoằng Pháp tại Chùa Linh Sơn (Detroit)