Tu Viện Viên Đức

Cơ sở trực thuộc Chùa Viên Giác

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kinh Bách Dụ

tndKinh Bách Dụ
Thuyết giảng: TT Thích Như Điển

 

 

 

 

 

Download Name Play Length
download 01KINHBACHDU

45:51 min
download 02KINHBACHDU

45:32 min
download 03KINHBACHDU

44:15 min
download 04KINHBACHDU

45:21 min
download 05KINHBACHDU

28:59 min
download 06KINHBACHDU

10:01 min
download 07KINHBACHDU

42:43 min
download 08KINHBACHDU

46:26 min
download 09KINHBACHDU

46:39 min
download 10KINHBACHDU

46:36 min
download 11KINHBACHDU

45:56 min
download 12KINHBACHDU

20:26 min
download 13KINHBACHDU

27:33 min
Joomla! web design...